Tietosuojaseloste

Keitä olemme

TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Pyymäen Leipomo Oy

Nuutilankatu 2, 38200 Sastamala

Y-tunnus 0144216-9

2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Pyymäen Leipomo Oy

Nuutilankatu 2, 38200 Sastamala

03 512 3100

pyymaen@pyymaen.fi

3. REKISTERIN NIMI

Pyymäen Leipomo Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Pyymäen Leipomon kanssa.

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. 

Rekisterin käyttötarkoitus on Pyymäen Leipomon asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi, asiakasrekisterin ylläpitäminen ja asiakassuhteiden hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Pyymäen Leipomon toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. 

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Asiakkaan antamat tiedot: 

Etu- ja sukunimi, postiosoite sekä muut yhteystiedot (esim. puhelinnumero sekä sähköpostiosoite) 

  • Yritysasiakkailta lisäksi: 

Yrityksen nimi, yrityksen yhteystiedot, yrityksen Y-tunnus.

  • Tilaushistoria ja tilaustiedot
  • Asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot
  • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät, asiakassuhteeseen ja tilauksiin liittyvät tiedot

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta.

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Pääasiallinen henkilötietolähde on asiakkaan itse ilmoittamat tiedot yhteistyön käynnistyessä tai sen aikana sekä yhteistyötä koskevissa palaute, poikkeama, tyytyväisyys ja tutkimus tarkoituksessa kerätystä tiedosta.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Jos rekisterinpitäjä myy, uudelleen järjestelee tai muutoin luovuttaa liiketoimintansa joko kokonaan tai osittain, henkilötietoja voidaan luovuttaa samanaikaisesti. 

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten poliisille ja muille viranomaisille, jos asia koskee rikoksen tutkintaa, tai laki ja viranomaisen päätös näin määrää.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Koko Pyymäen Leipomon henkilökunnalla ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

9. REKISTERITIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla lomakkeella tai henkilökohtaisesti tämän selosteen kohdassa 2 mainitun rekisterinpitäjän luona.Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

10. REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN JA POISTAMINEN REKISTERISTÄ

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle tämän selosteen kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. 

11. EVÄSTEET

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). 

Pyymäen Leipomon verkkopalvelu käyttää evästeitä keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä sekä tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät.

Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja ei voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä.

Ota yhteyttä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.